• Κοσμητεία Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

  Αγαπητέ επισκέπτη,

  Έχεις εισέλθει στην ιστοσελίδα της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

  Η Πολυτεχνική Σχολή συστάθηκε με το ΠΔ 72/2013 (ΦΕΚ 119/28-05-2013, τ. Α΄), εδρεύει στην Κοζάνη και αποτελείται από:

  1. το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών (http://www.mech.uowm.gr/)
  2. το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (https://ece.uowm.gr/)
  3. το Τμήμα Χημικών Μηχανικών (https://chemeng.uowm.gr/, πρώην Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος: http://enveng.uowm.gr/)
  4. το Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (https://mre.uowm.gr/)
  5. το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (https://ide.uowm.gr/)

   

   

  Ευχαριστούμε για την επίσκεψη και ευχόμαστε εποικοδομητική περιήγηση!

© 2016 dean-eng.uowm.gr