Χαιρετισμός

Αγαπητέ επισκέπτη της ιστοσελίδας της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, η Σχολή μας ιδρύθηκε το 2013 με το ΠΔ 72/2013 (ΦΕΚ Α΄ 119/28-05-2013) και έχει έδρα την πόλη της Κοζάνης. Στη Σχολή εντάσσονται τρία τμήματα με χρονική σειρά ίδρυσης: Tο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών (1999), το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (2004) και το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος (2015).

Ο σκοπός της Σχολής προσδιορίζεται από τους επιμέρους σκοπούς των τριών Τμημάτων και γενικά συνίσταται στην προαγωγή των Επιστημών του Μηχανικού, την ανάπτυξη της διδασκαλίας και της έρευνας και την επιστημονική και επαγγελματική κατάρτιση των φοιτητών και φοιτητριών μας, δηλαδή των αυριανών μηχανικών. Επιστημονικά, η Σχολή έχει πάρει μια φυσιογνωμία ενεργειακή, συνυφασμένη με την κύρια οικονομική δραστηριότητα της περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας.

Όργανο διοίκησης της Σχολής είναι η Κοσμητεία, μέριμνα της οποίας είναι η γενική εποπτεία της λειτουργίας της Σχολής και των προγραμμάτων σπουδών, ο συντονισμός των διδακτικών, ερευνητικών, μορφωτικών και επιστημονικών δραστηριοτήτων των τριών Τμημάτων, η χάραξη της γενικής εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής της Σχολής, ο προγραμματισμός και η στρατηγική της πορείας και της ανάπτυξής της.

Στα δύο χρόνια της λειτουργίας της, η Σχολή έχει μια σταθερή και έντονη δραστηριότητα τόσο στο επίπεδο της έρευνας όσο και στο επίπεδο της διδασκαλίας, αλλά και ευρύτερα, με την ενεργό συμμετοχή της στα κοινωνικά δρώμενα αλλά και στο διάλογο για τα τρέχοντα ζητήματα της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Την περίοδο αυτή δημιουργείται μια νέα δυναμική στην πορεία του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας εάν λάβουμε υπόψη την εδώ και ένα χρόνο περίπου αυτοδύναμη λειτουργία του, την πρόσφατη επιτυχή ολοκλήρωση της εξωτερικής αξιολόγησής του, την ίδρυση του νέου Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος και τη διαφαινόμενη έναρξη κατασκευής της Πανεπιστημιούπολης στην Κοζάνη. Πρόσφατα επίσης ανακοινώθηκε και το πρώτο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών που διοργανώνεται από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών με τίτλο «Τεχνολογίες Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ενεργειακών Πόρων».

Η Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας έχει ικανοποιητικές υποδομές, προσεγμένα εργαστήρια και πρόσφατα πραγματοποίησε σημαντική επένδυση στην περαιτέρω ανάπτυξη των εργαστηριακών και ερευνητικών υποδομών του μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ. Οι Καθηγητές της Σχολής χαρακτηρίζονται από το νεαρό της ηλικίας, την ισχυρή εξωστρέφεια και την έντονη ερευνητική δραστηριότητα. Πολλά από τα βασικά μαθήματα των πρώτων εξαμήνων προσφέρονται από κοινού (συνδιδασκαλίες) στα τρία Τμήματα ακολουθώντας μοντέρνες πρακτικές της κοινής διδασκαλίας βασικών μαθημάτων σε Σχολές/Τμήματα Μηχανικών. Πέρα από την κλασική εκπαιδευτική διαδικασία, η Σχολή προσφέρει επίσης δυνατότητες Πρακτικής Άσκησης, με σκοπό τη σύνδεση με την τοπική βιομηχανία και επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και διεθνείς ανταλλαγές μέσω των προγραμμάτων IAESTE και ERASMUS+.

Η ιστοσελίδα της Σχολής αποτελεί έναν ψηφιακό τόπο πληροφόρησης σχετικά με το ιστορικό της, τους χώρους και τις κτιριακές υποδομές της, τη διάρθρωσή της σε Τμήματα, τα όργανα διοίκησης και το ανθρώπινο δυναμικό της και εμπλουτίζεται διαρκώς με χρήσιμες πληροφορίες για εκδηλώσεις και δραστηριότητες. Επίσης, το κάθε Τμήμα της Σχολής διαθέτει το δικό του ιστότοπο, όπου μπορούν να αναζητηθούν πληροφορίες για τα προγράμματα σπουδών, τους διδάσκοντες και τις διδάσκουσες, τα εργαστήρια και τις επιμέρους δραστηριότητες. Καλή περιήγηση.

Θεόδωρος Θεοδουλίδης
Κοσμήτορας Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

© 2016 dean-eng.uowm.gr