Δυναμικό Πολυτεχνικής Σχολής

Κοσμήτορας

Θεόδωρος Θεοδουλίδης, Καθηγητής Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών
(http://mech.uowm.gr/index.php/staff/321)

Γραμματεία Κοσμητείας

Μ. Μυλωνάς Τηλ: 24610 56750 Fax: 24610 56603 e-mail: mmilonas@uowm.gr
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Καθηγητές
http://mech.uowm.gr/index.php/department/class-layout/2014-06-21-11-23-21

Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
http://mech.uowm.gr/index.php/department/class-layout/2014-06-21-11-27-41

Διοικητικό Προσωπικό
http://mech.uowm.gr/index.php/department/class-layout/2014-06-21-11-23-59

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Καθηγητές
http://icte.uowm.gr/personnel.php?teachers=dep

Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
http://icte.uowm.gr/personnel.php?teachers=edip

Εντεταλμένοι διδάσκοντες
http://icte.uowm.gr/personnel.php?teachers=pd407

Προσωπικό εργαστηρίων
http://icte.uowm.gr/personnel.php?object=1

Διοικητικό Προσωπικό
http://icte.uowm.gr/personnel.php?object=2

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

Το Τμήμα λειτούργησε για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 και δεν διαθέτει ακόμη διδακτικό και εργαστηριακό προσωπικό. Οι ανάγκες του Τμήματος καλύπτονται προσωρινά από τα μέλη των άλλων δύο Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής.

Διοικητικό Προσωπικό (http://enveng.uowm.gr/grammatia/)

© 2016 dean-eng.uowm.gr