Υποδομές

Μέσω των ακόλουθων συνδέσμων μπορείτε να πληροφορηθείτε για τις βιβλιοθήκες και τα εργαστήρια των Πολυτεχνικών Τμημάτων.

Βιβλιοθήκη

Εργαστήρια Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

Ενεργειακή και κατασκευαστική κατεύθυνση 

Στροβιλομηχανές

Εργαστήρια Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

© 2016 dean-eng.uowm.gr