Κοσμήτορας

Από την εκλογική διαδικασία της 28ης Ιανουαρίου 2016 αναδείχτηκε Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ο καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών κύριος Θεόδωρος Θεοδουλίδης.

Χαιρετισμός Κοσμήτορα

© 2016 dean-eng.uowm.gr