Προσωπικό

Δυναμικό Πολυτεχνικής Σχολής

Κοσμήτορας
Θεοδουλίδης Θεόδωρος, Καθηγητής Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

Γραμματεία Κοσμητείας

Μυλωνάς Μ.

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Καθηγητές
Επιστημονικό προσωπικό
Εντεταλμένοι διδάσκοντες
Διοικητικό Προσωπικό

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Καθηγητές
Επιστημονικό προσωπικό
Προσωπικό εργαστηρίων
Εντεταλμένοι διδάσκοντες
Διοικητικό Προσωπικό

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

Θα δεχτεί τους πρώτους φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

© 2016 dean-eng.uowm.gr