Συνεδριάσεις Κοσμητείας

Η Κοσμητεία έχει συνέλθει τις παρακάτω ημερομηνίες:

Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014
Συνεδριάσεις Κοσμητείας Συνεδριάσεις Πολυτεχνικής Σχολής
Αριθμός συνεδρίασης 01/10-12-2014

Αριθμός συνεδρίασης 02/15-01-2014

Αριθμός συνεδρίασης 03/06-02-2014

Αριθμός συνεδρίασης 04/06-03-2014

Αριθμός συνεδρίασης 05/08-04-2014

Αριθμός συνεδρίασης 06/27-05-2014

Αριθμός συνεδρίασης 07/15-07-2014

Αριθμός συνεδρίασης 08/28-08-2014

Αριθμός συνεδρίασης 01/23-01-2014

Αριθμός συνεδρίασης 02/28-08-2014

 

Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015
Συνεδριάσεις Κοσμητείας Συνεδριάσεις Πολυτεχνικής Σχολής
Αριθμός συνεδρίασης 09/25-09-2014

Αριθμός συνεδρίασης 10/30-10-2014

Αριθμός συνεδρίασης 11/25-11-2014

Αριθμός συνεδρίασης 12/18-12-2014

Αριθμός συνεδρίασης 13/22-01-2015

Αριθμός συνεδρίασης 14/12-02-2015

Αριθμός συνεδρίασης 15/02-04-2015

Αριθμός συνεδρίασης 16/30-04-2015

Αριθμός συνεδρίασης 17/21-05-2015

Αριθμός συνεδρίασης 18/24-06-2015

Αριθμός συνεδρίασης 19/27-07-2015

 – –
Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016
Συνεδριάσεις Κοσμητείας Συνεδριάσεις Πολυτεχνικής Σχολής
Αριθμός συνεδρίασης 20/01-09-2015

Αριθμός συνεδρίασης 21/17-09-2015

Αριθμός συνεδρίασης 22/13-10-2015

Αριθμός συνεδρίασης 23/22-10-2015

Αριθμός συνεδρίασης 24/05-11-2015

Αριθμός συνεδρίασης 25/15-12-2015

Αριθμός συνεδρίασης 26/28-01-2016

Αριθμός συνεδρίασης 27/22-02-2016

Αριθμός συνεδρίασης 28/04-04-2016

Αριθμός συνεδρίασης 29/22-04-2016

Αριθμός συνεδρίασης 30/25-05-2016

Αριθμός συνεδρίασης 31/28-06-2016

 – –

© 2016 dean-eng.uowm.gr