Υποδομές

Η Πολυτεχνική Σχολή έχει κατορθώσει να αποκτήσει σοβαρές υποδομές, οι οποίες υποστηρίζουν τους φοιτητές στις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις.

Διαθέτει πλήθος εργαστηρίων, πλήρως εξοπλισμένων, μέσα στα οποία πραγματοποιείται η εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία.

Η βιβλιοθήκη είναι προσφάτως ενημερωμένη.

Η φοιτητική λέσχη προσφέρει τρία ποιοτικά γεύματα ημερησίως.


Εργαστήρια Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών:

http://mech.uowm.gr/index.php/department/new-layouts/2014-06-21-11-18-32

Εργαστήρια Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών:  http://www.icte.uowm.gr/fetch_html.php?html=Labs

Εργαστήριο ΤμήματοςΧημικών Μηχανικών

Οργανώθηκε και λειτουργεί πλήρως το πρώτο εργαστήριο του Τμήματος, το εργαστήριο χημείας.

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου

http://www.library.uowm.gr/apache2-default/

 

 

© 2016 dean-eng.uowm.gr